Бизнес

VTEX подава декларация за регистрация за предложено първично публично предлагане